078 878 23 23

Thật hư Trung tâm hành chính mới Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng?

Thật hư Trung tâm hành chính mới Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng?

Ảnh Ủy ban huyện Đức Trọng ngày nay

Huyện Đức Trọng đang khai thác quỹ đất để tạo tiền đề nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng tại Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng…

Trong thời gian qua, huyện Đức Trọng đã thực hiện niêm yết công khai Đề án Khai thác quỹ đất tại thị trấn Liên Nghĩa để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng quảng trường huyện Đức Trọng; niêm yết phạm vi, ranh giới, diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm Hành chính, quảng trường huyện Đức Trọng; thông báo đến các hộ dân đang sản xuất trên diện tích

Như đã thông tin, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án Trung tâm hành chính mới được đặt tại Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng dự kiến với mức vốn đầu tư đến 1.100 tỷ đồng có diện tích 200ha, trong đó : chi phí xây dựng hơn 689 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 291 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 17,8 tỷ đồng và chi phí khác gần 11 tỷ đồng.

Theo quyết định, được chia làm 2 dự án. Dự án thành phần 1 sẽ bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2 xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư Dự án từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất từ quỹ đất gần 21ha tại Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng. Dự kiến các sở ngành sẽ tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tại khu vực đất công dọc đường vào Trường THPT Lương Thế Vinh vào đầu năm 2023.

Đối với Khu quy hoạch 200 ha, trước mắt huyện đang dự toán trước diện tích 40 ha để làm khu hành chính tập trung đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, để khi có khu hành chính mới, đảm bảo sẽ là một khu hành chính kiểu mẫu.

Nội dung quan trọng: https://kenhnhadatductrong.com/hot-duc-trong-lam-dong-phan-dau-muc-tieu-2023/

Trả lời

    Contact Me on Zalo